fbpx

Y HOUSE

Y HOUSE

Địa điểm         : HÀ NỘI 
Hạng mục       : Thiết kế  nội thất. 
Năm                : 2017


Gia đình 3 thế hệ cùng sinh sống , ngoài việc cá nhân hóa từng thành viên trong từng khu vực riêng tư, thì phải lựa chọn phong cách nội thất sao cho phù hợp với đại đa số các thành viên trong gia đình ở các khu vực chung.