River Gate Apartment

SQM: 118

LOCATION: Rivergate

YEAR: 2018

Căn hộ cá tính với tone trắng đen mạnh mẽ, điểm xuyến là màu xanh navy yêu thích của chủ nhà. Mạnh mẽ, nhưng không kém phần sang trọng.