MR HAI'S APARTMENT

SQM: 92 m2

YEAR: 2017

Anh đến gặp Minimal Design, đưa ra đề bài là muốn thiết kế căn hộ pha giữa 2 màu xanh Navy và trắng, bởi anh nói căn hộ của anh gần hồ bơi, nên a muốn đưa yếu tố này vào căn hộ của mình. Minimal đã chuyển rất nhịp nhàng những yêu cầu của anh vào thiết kế.