A17-01 @ Scenic Valley

SQM: 96 m2

LOCATION: Scenic Valley - HCm

YEAR: 2017

Điểm đặc biệt ở công trình này, là sự chuyển đổi từ căn hộ 3 phòng ngủ, với diện tích bé của mỗi phòng, thành 1 phòng ngủ lớn. Trong phòng ngủ lớn, lại chia thành 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ lớn dành cho bố mẹ và em bé sắp ra đời, một phòng ngủ nhỏ cho bé trai phân chia bằng vách cửa lùa. Bố trí như vậy, bé trai vẫn có không gian riêng tư, đồng thời cũng có cảm giác ở chung cùng bố mẹ.